Gün gün Saman Balyası Atölyesi

23/08/2016

İkinci atölyede düzinelerce saman balyası taşıdık ve bir ev yapmak için onları üst üste yığdık. Birinci atölyemiz daha çok ahşap ve toprak ile ilgiliydi, bu 9 günlük samanbalyası kursunda ise, en yalıtkan ve kullanılabilirliği kolay malzemelerden olan kuru saman üzerine odaklandık.

Şerbetli saman atölyesinde olduğu gibi, bu kursumuz da, çiftliğin ev sahipleri Aysun ve Mehmet Sökmen tarafından başlatılan 8bin100 projesi kapsamına dahildi.

1. gün


6 Ağustos

sabahın geç saatlerinde, birinci atölyede edindiğimiz tüm pratiklerle, yeni atölye için strese girmeden, rahatça hazırlandık. Katılımcılar çiftliğe vardıgında, evin temeli çoktan düz bir hale getirilmiş ve yükseltilmişti; malzemeler yerlerindeydi ve işe başlamak için yüzde yüz enerji doluyduk. Biliyorduk ki, inşa süreci, bir ay önce yaptığımızla birçok ortak nokta içereekti. Planlar benzeşiyordu; çatı iskeleti, iç duvarlar ve de temel, ilk binayla aynıydı. Ve amacımız aynıydı: bir evi, temelden çatıya, sıfırdan inşa etmek. Yalnızca malzemeler esas olarak bu ikinci ev yapma deneyimini tamamen farklı kılıyordu çünkü bu sefer taşıyıcı saman balyası duvarlar üzerinde çalışacaktık ve bu, birinci ev için kullandığımız ahşap çerçeveli-şerbetli saman duvar tekniğinden radikal şekilde farklıydı.

Çiftlik evinde konaklanma süreci, Aysun’un gruba çiftlikte bir tur attırmasıyla başladı. Aysun katılımcılara tüm enerjisi ve tutkusuyla çiftliği anlattı, bir saatin sonunda herkes bir süt çiftliğinin ne demek olduğuna dair genel bir fikre sahip olmuştu. Daha sonra hep beraber projeksiyon odasında bir araya geldik, üzerinde çalışacagımız bina projesi hakkında konuştuk ve ilk soruları cevaplandırdık. Bir sonraki gün ise saha çalışmasına başladık.

2. gün

7 Ağustos

Çalışmamızın ilk gününde, bir binanın sağlamlığı için ilk önemli adım olan zemin hakkındaydı. Tekniğimiz, earthbag binalarından esinlenmiştir.Polietilen pirinç çuvalları, kalın çakıllarla doldurularak yan yana yerleştirildi ve ardından bu işlem bastırıp sıkıştırılarak yerlerinin sabitlenmesi şeklinde devam etti. Üzerine dikenli tel yerleştirildikten sonra işlem bir sonraki kat için aynı şekilde tekrarlandı. Toplamda üç kat oluşturduk, bu da binanın temelini yaklaşık yer seviyesine getirdi.Çakıllar arasındaki yeterli boşluk sayesinde yer üstündeki herhangi bir su, duvarlarımıza ulaşamayacak ve evimiz kuru kalacak.

Bu işlem çok çaba gerektiriyor, bu nedenle en başta bu işlem için bir buçuk gün ayırmıştık. Ancak, ekibimizin çabası ve yeterince büyük olması sayesinde gün sonuna kadar üç katı da tamamladık.

3. gün

8 Ağustos
Elimizde tamamlanmış bir temel vardı, bir sonraki adım, hatılı bina üzerine yerleştirmek ve sağlamlaştırmaktı, böylece saman balyası duvarlar için sağlam bir baz oluşturmuş olduk. 5X10 çam ahşap parçalarıyla, eklemler oluşturulduktan sonra bunları birleştirerek 35 santimetre genişliğinde, 4.9m x 3.9m boyutlarında bir hatıla dönüştürdük. Bu hatılı zaman kazamak amacıyla atölye başlamadan önce hazırlamıştık, zaten atölye boyunca fazlasıyla ahşap üzerinde çalışma fırsatımız olacaktı…

Bu arada, grubu dört farklı ekibe böldük ve katılımcıların bir kısmı, evin iç duvarlarında kullanılacak kerpiç tuğlalar üzerinde çalıştılar. Kerpiç tuğlalar öndeki pencere altına ve de evin içinde 2 metrelik bir duvar oluşturulacak şekilde dizildi. Bu duvarların birincil amacı güneş ısısını yakalayıp depolamak ve evin iç ve dış kısmı arasında daha az ısı farkı oluşmasını sağlamaktı.

4. gün

9 Ağustos
Duvarların yapımına başladık. Herkes saman balyalarının sahaya taşınmasına yardım etti ve Matthieu bunların iğne/ip tekniğiyle nasıl kesilebileceğini gösterdi. Balyalar, şeritler yardımıyla iyice sağlamlaştırılıp sıkıştırılana kadar, balyaları tutacak olan geçici ahşap çerçeveler hazırlanıp köşelere yerleştirildi. Çatının ağırlığını taşıyabilecek kadar güçlü bir saman balyası duvar elde edebilmek için, balyaları çok sıkı bir biçimde bir araya getirilip birleştirmek gerekti ve bunu gerçekleştirmek için de bir kere duvarlar hazır oldugunda şeritlerle balyalar sıkıştırıldı.

Duvarlar en çok dikkat gerektiren kısımlardan biriydi, bir yandan iç kerpiç tuğlası duvar için birkaç tane hatıl, ahşap işleri kısmında hazırlanıyordu. Atölye boyunca herkes, bir inşaat için vazgeçilmez olan, doğru biçimde testere kullanmayı öğrenme şansına sahip oldu.


5. gün

10 Ağustos
Duvarlarımız iyice yükseldi ve sıkıştırılma işlemi için onları birbirine bağlamaya başladık. Birinci hatılın ilk 4 sekmesi yükseltildi ve duvarları tutan bir kemer görevi göreceği yere sağlamca yerleştirildi.

Bir başka teknik olan şerbetli samanla duvar yapımına, iç duvarların inşaası sırasında değinildi. Birinci atölyenin ana odağı olan bu teknik, bir evin içindeki küçük bir iç duvarı inşaa etmek için tercih edilebilecek seçeneklerden biri olabilir. Sıvı bir kil ve saman karışımını, kalıplara yerleştirip sıkıştırmayı içeren bu teknik sayesinde, karışım kuruduğunda güçlü ve yalıtkan bir duvarlar elde ediliyor.6. 
gün

11 Ağustos

Duvarları tamamlamak için samanbalyalarını bir araya getirme işine devam ettik ve doğru bir sıkıştırma oranıyla, şeritlerle birbirine bağladık. İç kerpiç tuğlası duvar başladı ve katılımcılar ilk kez duvarcılık işine el atmış oldular.

IMG_0336Daha önce inşaa ettiğimiz birinci ev üzerinde uygulama yaparak, katılımcılara sıva işlemini de anlatma fırsatı bulduk. Toprak-saman içeren bir sıva karışımı iç duvarların üzerine uygulandı ve böylece daha sonra yapılacak sıva için bir baz oluşturulmuş oldu.

 

7. gün


12 Ağustos

Kerpiç tuğla işi bir hayli ilerlemiş ve yeni hatıllar hazırlanmıştı. Saman balyası duvarlarda ise artık en son hatılı yerleştirmeye hazırdık ve çatı üzerinde çalışabilirdik. Sahadaki işin yanında, neredeyse her gün bir sunum gerçekleştirdik. Bioklimatik tasarımlar, doğal yapı malzemelerinin özellikleri, diğer inşa tekniklerine giriş, deprem ve doğal yapılar gibi konularda oturumlar düzenlendik. Atölyelerimizde teoriye fazlasıyla yer vermemizin sebebi, katılımcıların atölyeden ayrılırken doğal mimarinin ne olduğu üzerine genel bir bilgiyle eve dönmesini sağlamak.8. gün

13 Ağustos

Atölyemizin son aşamasında çatıyı inşa etmeye başladık. Sürecin bir uygulamalı gösterisi olarak, son hatılın içine kirişler koyduk ve içine balyaları yerleştirdik. Daha sonraki aşamalarda -bu kısım atölye sonrasına denk geliyor- bu balyaların üzerine sıva yapacagız, çatı sırt kirişlerini ve metal levhaları sabitleyeceğiz. Evin içi ve dışı ile zemin ve asma katın sıvalarını bitireceğiz. Sonuç olarak, bir evi temelden çatıya 8 günde bitirme amacımıza ulaşmış durumdayız!

Son olarak atölyemiz, Matthieu’nün saman balyası duvar üzerine nasıl sıva yapılacağını ve elektrik kablolarını nasıl sabitleyebileceğimizi uygulamalı olarak göstermesiyle son buldu.

9. gün

14 Ağustos

Bugün, çoğumuz eve döneceği için veda etme günüydü. Büyük miktarda iş tamamladığımız ve ekolojik mimari hakkında bilgilerimizi arttırdığımız muhteşem bir hafta geçirdik. Herkese çabaları ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Umarız ki çiftlikte güzel bir vakit geçirmişsinizdir. Yine umuyoruz ki bu atölye, sizleri gelecekte güzel ve rahat binalar tasarlamak ve inşa etmek konusunda esin verecek.
Bir sonraki atölyemizde kerpiç binası üzerine odaklanacağız. Aynı evi bu sefer saman balyanın yerine kerpiç ile inşa edeceğiz.

Bizi bu blogdan ve instagram üzerinden takip etmeye devam edin: www.instagram.com/tezekevleri/

X